Film & rörlig bild
Upphov: Pathé. Kungliga biblioteket

Mobiliseringstider - journalfilm från 1914

Journalfilmen med den anonyma beteckningen SF 2255 innehåller fyra inslag som alla har med det stora kriget att göra. 

Första inslaget har titeln Mobiliseringstider. Den visar på klassiskt patriotiskt manér hur vaktparaden saluterar drottning Viktoria på hennes födelsdag.

På borggården väntar en stor folkmassa som är där för att hylla drottingen som vinkar från ett fönster. 

Sedan följer sekvenser från en vaktavlösning, skjutövningar vod Stora skuggan, mat som lagas i kokgropar och flyktingmassor på Centralplan.

De två följande inslagen handlar om ryska flyktingar. Mat delas ut medan rödakorssystrar lämnar ut medicin och lägger bandage.

Efter det följer en scen som visar flyktingar i hamnen.

Journalfilmen avslutas med att Gustav V inspekterar landstormen på Laudugårdsgärde.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad