Film & rörlig bild

Mobiliseringstider - journalfilm från 1914

Journalfilmen med den anonyma beteckningen SF 2255 innehåller fyra inslag som alla har med det stora kriget att göra. 

Första inslaget har titeln Mobiliseringstider. Den visar på klassiskt patriotiskt manér hur vaktparaden saluterar drottning Viktoria på hennes födelsdag.

På borggården väntar en stor folkmassa som är där för att hylla drottingen som vinkar från ett fönster. 

Sedan följer sekvenser från en vaktavlösning, skjutövningar vod Stora skuggan, mat som lagas i kokgropar och flyktingmassor på Centralplan.

De två följande inslagen handlar om ryska flyktingar. Mat delas ut medan rödakorssystrar lämnar ut medicin och lägger bandage.

Efter det följer en scen som visar flyktingar i hamnen.

Journalfilmen avslutas med att Gustav V inspekterar landstormen på Laudugårdsgärde.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

Fredsdagen i Stockholm

Fredsdagen i Stockholm

Grönkålsodling på Karlaplan

Grönkålsodling på Karlaplan

Grönsaksodling i Vasaparken

Grönsaksodling i Vasaparken

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Krigsdrabbade barn flydde till Sverige

Livsmedelskorten utdelas i Stockholm

Livsmedelskorten utdelas i Stockholm

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Paltbrödskö i Stockholm

Paltbrödskö i Stockholm

Potatisodling i Vasaparken

Potatisodling i Vasaparken

Skyttegravar i Stockholm beses av de kungliga

Skyttegravar i Stockholm beses av de kungliga

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll