Film & rörlig bild
Upphov: Pathé Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Fredsdagen i Stockholm

Att gå på bio var vid tiden för första världskriget ett billigt nöje som lockade stora åskådarskaror. Till skillnad från pressen nådde filmerna även ut till dem som inte kunde läsa.

Filmbildernas realism tillsammans med textskyltar och musikackompanjemang möjliggjorde propaganda som spelade på biopublikens känslor på ett sätt som få andra medier kunde uppnå.

Fredsrörelsen i Sverige bedrev oförtrutet sitt arbete under krigsåren, framför allt inom folkrörelserna och inom olika kvinnliga nätverk.

Journalfilmen från Pathé visar fredsdemonstrationer utmed Torsgatan i Stockholm under den så kallade "fredsdagen" 1916. Arrangörerna hade bland annat vädjat till allmänheten om att svenska flaggan skulle vaja på halv stång.

Filmen har delposttiteln Fredsdagen i Stockholm och är ett av nio inslag i Svenska biograteaterns veckorevy 1916-08-14.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad