Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern. Kungliga biblioteket

Dyrtidsdemonstration vid riksdagshuset

Att gå på bio var vid tiden för första världskriget ett billigt nöje som lockade stora åskådarskaror.

Till skillnad från pressen nådde filmerna även ut till dem som inte kunde läsa.

Filmbildernas realism tillsammans med textskyltar och musikackompanjemang möjliggjorde propaganda som spelade på biopublikens känslor på ett sätt som få andra medier kunde uppnå.

Den svenska folkhushållningens vedermödor under krigsåren var ett återkommande tema i journalfilmerna på landets biografer.  

Ransonering infördes på en rad livsmedel som socker, bröd, mjöl, kaffe, potatis och ett oräkneligt antal andra basvaror. Att ta del av allehanda livsmedelss­urrogat tillhörde vardagen för allmänheten.

Livsmedelssituationen blev alltmer prekär i slutet av kriget, och 1917 förekom det till och med regelrätta hungerkravaller på flera orter runt om i Sverige. 

Den här journalfilmen visar hur människor demonstrerar mot dyrtiderna utanför riksdagshuset 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad