Dekorativt element
Ryska flyktingar från Tyskland utanför Centralstationen 1914. Fotograf: Anton Blomberg, Stockholms stadsmuseum

Flyktingar under första världskriget

Många svenskar och stockholmare engagerade sig genom olika frivilligorganisationer för att hjälpa de som var i svår nöd på grund av kriget. Gåvor, som stickade vantar och sockor, mat, cigaretter och sjukvårdsmaterial sändes från Sverige till andra länder med målet att hjälpa utanför rikets gränser.

Hjälporganisationen Röda Korset gick 1917 ut med ett upprop om att Sverige skulle ta emot flyktingbarn. Mellan 1919 och 1924 togs cirka 17 000 ensamkommande barn för både längre och kortare vistelser. Många av barnen var sjuka, hemlösa eller hade förlorat sina familjer i kriget. Nu fick de komma till en säker miljö där de kunde vila upp sig. De flesta kom med tåg, främst från Tyskland, Österrike-Ungern, Sovjetunionen och de baltiska länderna. Röda Korset och Frälsningsarmén var några av de organisationer som engagerade sig för barnen.

Uppehållstillstånd

För de som ville stanna i Stockholm och Sverige behövdes en ansökan fyllas i. En av de som ansökte om uppehållstillstånd efter krigets slut var den italienska cirkusartisten Letterio Ferrari. Här kan du läsa hans ansökan: 

Uppdaterad