Text
Författare: Kungl. Majestät (regeringen) genom Walter Murray. Stockholms stadsarkiv

Polisen beordras anställa förhör med "vissa utlänningar"

Den 13 augusti 1917 utgår ett cirkulär från regeringen om att Överståthållareämbetet ska vidta "vissa åtgärder för övervakning av utlänningar". Polisen ska från och med nu "anställa förhör med envar utlänning, om vilken polisen icke äger tillförlitlig kännedom". Det här är en samtida avskrift av dokumentet.

Regeringens påbud är signerat av GUSTAF, det vill säga kung Gustav V som endast på pappret stod som en symbol för regeringsmakten, de beslut Kungliga Majestät undertecknade var fattade av den parlamentariskt valda regeringen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad