Text

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Richard Friedrich Wichmann hade ansökt om svenskt medborgarskap 1914. För att göra en bedömning av hans möjligheter till medborgarskap fick polisen uttala sig. I polisens skrivelse till höger kan man läsa att Wichmann inte hade funnits med i polisens uppgifter över straffade eller misstänkta personer.

Polisen hade även hört sig för med ” trovärdiga personer” som ansåg att Wichman var en […] synnerligen skötsam och arbetsam man, som besitter påfallande skicklighet i sitt yrke.” Han ansågs också leva ett tyst och stilla liv, vilket sågs som en fördel i bedömningen.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt