Text
Författare: Polissekreteraren. Stockholms stadsarkiv

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Den ryske undersåten Salomon Magaliff hade ansökt om svenskt medborgarskap 1914. Polisen hade i en utredning frågat ”trovärdiga personer” som kände Magaliff, vad de hade att säga om honom, och de försäkrade alla att Magaliff var ”nykter, arbetssam och skötsam och att hans enskilda lefverne är i allo hedrande.

Polisen intygade också att Salomon Magaliff inte förekom i några av polisens register över straffade eller misstänkta personer.

Läs mer i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad