gråbrunt bokomslag med bokens titel
Text

Den undre världen : en lifshistoria / [Anna Johannesdotter]

Mellan 1847 och 1918 registrerades kvinnor som polisen ansåg leva ett "sedeslöst leverne" vid Prostitutionsbyrån eller Besiktningsbyrån, som den även kallades.

Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter är en i raden av de omkring sju tusen kvinnor som någon gång under perioden 1856–1918 fick sina namn präntade i besiktningsbyråns rullor. Kring år 1900 fanns omkring 900 kvinnor inskrivna samtidigt. Hennes levnadsöde är på intet sätt avvikande eller särskilt originellt.  Det finns dock något som gör Anna Johannesdotter särskilt unik bland det förra sekelskiftets många byråskrivna kvinnor. Under sin huvudkudde bevarade hon på dödsbädden på Grubbens gärde en samling dagboksblad, skrivna under tre perioder i rannsakningsfängelset.

Dagboksbladen redigerades av författaren Klara Johansson, som också var litteraturkritiker och reglementeringsmotståndare. Originalet finns inte kvar, så det är svårt att säga hur mycket av texten som är Annas egen. Men Klara Johansson skriver i förordet till boken att hon endast ändrat stavning, grammatik och den "logiska redan".

I slutet av skriften styrker både Polisen och Tvångsarbetsanstalten i Norrköping hennes dagboksblad, genom att lista de tillfällen då hon blivit gripen och fått böter eller tvångsarbete till följd av sin ”skörlevnad.”

89 sidor. Utan förord. Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Den sköna synderskan : sekelskiftets Stockholm, betraktelser från undersidan / Rebecka Lennartsson

Den sköna synderskan : sekelskiftets Stockholm, betraktelser från undersidan / Rebecka Lennartsson

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Dödsbevis över Anna Johannesdotter

Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 / Rebecka Lennartsson

Malaria urbana : om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 / Rebecka Lennartsson

Prostitution eller människohandel?
Tema

Prostitution eller människohandel?

Är det den prostituerade eller sexköparen som begår ett brott? Det har ändrat sig under historien.