Text

Register till förteckning över prostituerade

Boken är ett register över Stamrulla nr 1. 2 bilder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - från prostitution till fattigvård och TBC

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter - nummer 3149 i Prostitutionsbyråns rullor

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Anna Johannesdotter- intagen för könssjukdom

Förteckning över prostituerade

Förteckning över prostituerade

Reglementeringen i Stockholm

Reglementeringen i Stockholm