Text
Författare: Överståthållarämbetet för polisärenden, prostitutionsavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Register till förteckning över prostituerade

Boken är ett register över Stamrulla nr 1. 2 bilder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad