Text

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

 

Inför folkomröstningen om ett alkoholförbud 1922 arbetade bl.a. föreningen Vita bandet för att få kvinnor att rösta ja till ett förbud. Vita bandet, som var en nykterhetsförening för kristna kvinnor, var också engagerade i freds- och sedlighetsfrågor. I pamfletten till höger, från Kvinnornas förbudsbyrå, uppmanas Sveriges kvinnor och speciellt mödrarna, att ta sitt ansvar och rädda hemmen och barnen från alkoholens fördärv:

 

”Fram till rösturnorna den 27 Augusti och medverka med ert ”JA” till att befria Sverige från rusdryckerna och därmed bana väg för en ljusare framtid för kommande släkten.”

 

Pamfletten ingår i Vita bandets södra förenings arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Vid vägskälet

Vid vägskälet

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922