Text

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922

Vita bandet, som var en nykterhetsförening för kristna kvinnor, arbetade förutom för nykterhet också för fred och sedlighet. Under valkampanjen inför folkomröstningen om rusdrycksförbud, var föreningen aktiv för jasidan. Att agera för ett förbud mot alkohol sågs som en speciell kvinnofråga eftersom kvinnorna hade huvudansvar för hem och barn. Fylleriet, ansåg man, förstörde hemmen och skapade stort lidande för kvinnor och barn. Dessutom, menade man, bidrog alkoholen också till att fler män gick till prostituerade:

”Gatuliv och bordelliv gödes och födes genom rusdryckerna, vilka nedsätta omdömesförmågan, och försvagar motståndskraften på det sexuella området. Det är nämligen en gammal erfarenhet att kvinnohandeln i våra storstäder ej börjar på allvar förrän de stora guldkrogarna stänga.”

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Rusdrycksförbud eller inte?

Rusdrycksförbud eller inte?

Val
Tema

Val

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Här hittar du källmaterial från tidigare val i Stockholm. Vill du hitta fler? Använd sökr…

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922