Text

"Vördsam Anmälan till Hufvudstadens upplyste, välgörande och aktningsvärde Innevånare” 1830

En "vördsam Anmälan" till Stockholms "aktningsvärde Innevånare" från polimästaren Olof af Wannqvist och prästmannen Johan Olof Wallin, sedermera ärkebiskop i Uppsala, om bistånd för inrättandet av en lokal/skola för fattiga och vanskötta barn. Från 1830. 

 Exempel ur anmälan:

"Hvad skall det blifva af dessa barn, som aldeles lemmas åt sig sjelfva, under det att den försupne fadern, i fall han är känd, och den liderliga modren hålla till, hvar på sin krog, och endast sammanträffa i hemmet, för att gräla, svärja och rifvas? /.../ Ja, hvad skall det blifva af sjelfva Hufvudstaden, när en gång detta både physiska och moraliska elände blir, jemte sjelfva generationen, fullvext, och drefter i stigande progression utbredt  och fortplantadt?"

Wallins och af Wannqvist anmälan blev startskottet för en pengainsamling som ledde till skapandet av stiftelsen ”Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga och vanvårdade barn”. Stiftelsen drev inledningsvis en skola på Högbergsgatan; en verksamhet som på 1860-talet flyttade ut till Gålö, söder om Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ett Minne - Uppläst vid Sällskapet De Fattigas Vänners högtidsdag" 1888

"Ett Minne - Uppläst vid Sällskapet De Fattigas Vänners högtidsdag" 1888

"I Stockholm - Philantropi" (text/teckning 1855)

"I Stockholm - Philantropi" (text/teckning 1855)

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1855

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1855

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Resolution om Murbeckska inrättningen 1768

Resolution om Murbeckska inrättningen 1768

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.

Underrättelse i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt uppfostringsanstalter, med afseende på de fattiges behof.