Text

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - ansökan 1895

Exempel på ansökningspapper inkommet till ”Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande”.

Just denna ansökning handlar om pigan Anna Christina Engblom, född 1810, vilken i 39 år tjänstgjort som piga hos olika medlemmar av familjen Junker.

”Till Directionen i Sällskapet för dygdigt och troget tjenstefolks belöning!

Hos Directionen får jag till understöd wördsamt anmäla förut i min tjenst warande Pigan Anna Christina Engblom född 1810 som har med berömvärdt nit, redbarhet och pålitlighet tjenat oafbritet inom en och samma slägt under en tidpunkt af 39 år, nemligen först hos min afflidne svärfar Kapten Junker i 19 år sedan hos min afflidna svägerska Mathilda Junker i 3 år och efter hennes frånfälle år 1856 hos mig och min numera afflidna hustru Charlotta Junker. Hon är numera oförmögen att sig försörja. Stockholm den 17 januari 1895. P.M. Höök”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1850

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1855

Ansökan till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn 1855

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - stadgar 1829

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - stadgar 1829

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år