Högbergsgatan 1847. Barnen från Prins Carls inrättning.
Bildkonst
Konstnär: Sjöberg, Josabeth (1812-1882). Stadsmuseet i Stockholm

Högbergsgatan. Barnen från Prins Carls inrättning. D.L. Löfström. Undertecknad.

Konstnär: Sjöberg, Josabeth
Material och teknik: Akvarell
Underlag: Papper
Mått i mm: 371x637

Josabeth kan ses i det öppna fönstret på gaveln till Högbergsgatan nr 60. Hon ser ner på mannen som sitter i vagnen. Det är hennes gode vän doktor Levin som tagit av sin höga hatt till hälsning. Barnen går på led och de är indelade i först gossar sedan flickor. Flera detaljer berättar om tiden, till exempel bär alla kvinnor huvudbonad, en kvinna bär vatten med ett ok över sina axlar, en man drar en dragkärra, en av gatumusikanterna spelar på positiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad