Text

Barndomsminnen – elevuppsats från Anna Sandströms skola1909

När sistaårseleverna på Anna Sandströms skola skulle skriva sina uppsatser hade Maria Håkansson valt att skriva om ämnet ”Barndomsminnen”. Hon beskriver här sina tankar om och upplevelser av sin barndom.

”När jag var sju år, flyttade vi till Stockholm, och jag kom till skolan. Nu började arbetet på allvar, och nu slutade det ensliga och drömmande liv, som gjort mig så lycklig.”

Läs hennes uppsats i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

"Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 1908

17- åriga Madge Olssons betyg -  Anna Sandströms skola 1908

17- åriga Madge Olssons betyg - Anna Sandströms skola 1908

Anna Sandströms skola – Minnen från barndomen, elevuppsats 1909

Anna Sandströms skola – Minnen från barndomen, elevuppsats 1909

Elevuppsats av Gunnar Klintberg – Norra Real VT 1890

Elevuppsats av Gunnar Klintberg – Norra Real VT 1890

Klassfotografi Anna Sandströms skola klass 1 och 2

Klassfotografi Anna Sandströms skola klass 1 och 2

Madge Olsson glad att få sluta skolan - elevuppsats 1908

Madge Olsson glad att få sluta skolan - elevuppsats 1908

Omdöme om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola 1905

Omdöme om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola 1905

Provskrivning från Anna Sandströms skola 1909, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola 1909, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.