Text
Författare: Håkansson, Maria. Stockholms stadsarkiv

Barndomsminnen – elevuppsats från Anna Sandströms skola1909

När sistaårseleverna på Anna Sandströms skola skulle skriva sina uppsatser hade Maria Håkansson valt att skriva om ämnet ”Barndomsminnen”. Hon beskriver här sina tankar om och upplevelser av sin barndom.

”När jag var sju år, flyttade vi till Stockholm, och jag kom till skolan. Nu började arbetet på allvar, och nu slutade det ensliga och drömmande liv, som gjort mig så lycklig.”

Läs hennes uppsats i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad