Text
Författare: Sonja Hedberg. Stockholms stadsarkiv

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Under rubriken "Tankar vid slutet av min skoltid" skrev sistaårseleven Sonja Hedberg om sina minnen från tiden vid Anna Sandströms skola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad