Betygskatalog från Anna Sandströms skola vårterminen 1908.
Betygskatalog från Anna Sandströms skola vårterminen 1908
Text

17- åriga Madge Olssons betyg - Anna Sandströms skola 1908

Magde Olsson, som gick sista året på Anna Sandströms skola, fick höga slutbetyg i alla ämnen. Allra högst betyg hade hon i historia och geografi (A). Hon hade även A i ”flit och uppmärksamhet” och i ”uppförande”.

Samtidigt hade Madge skrivit i en skoluppsats på temat "Tankar vid slutet av min skoltid" att hon var trött på skolan och glad över att skoltiden var slut.

Du kan se hennes betyg på rad 18 i betygskatalogen. Hela uppsatsen kan du läsa via länken under "Mer i Stockholmskällan".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1911

Anna Sandströms skola - flickor i klassrum 1911

Anteckning om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola vårterminen 1908

Anteckning om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola vårterminen 1908

Barndomsminnen – elevuppsats från Anna Sandströms skola1909

Barndomsminnen – elevuppsats från Anna Sandströms skola1909

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Elevteckning från Anna Sandströms skola

Gymnastiklektion på Anna Sandströms skola

Gymnastiklektion på Anna Sandströms skola

Karlavägen 25. Anna Sandströms skola

Karlavägen 25. Anna Sandströms skola

Madge Olsson glad att få sluta skolan - elevuppsats 1908

Madge Olsson glad att få sluta skolan - elevuppsats 1908

Omdöme om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola 1905

Omdöme om eleven Madge Olsson – Anna Sandströms skola 1905

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Provskrivning från Anna Sandströms skola, klass 8

Slöjdlektion på Anna Sandströms skola

Slöjdlektion på Anna Sandströms skola