Text
Författare: Ekberg; Ester. Stockholms stadsarkiv

Anna Sandströms skola – Minnen från barndomen, elevuppsats 1909

Ester Ekberg var elev på Anna Sandströms skola. När hon slutade skolan 1909 valde hon att skriva sin uppsats om ämnet barndomsminnen. Esters trodde att det starkaste minnet från barndomen skulle bli av hennes mamma.

"Minnet av mor blir nog det starkaste. Hon har alltid varit nära mig. Det är hon som har ägnat sin mesta omsorg och kärlek åt mig, och därför har jag först henne att tacka, men också far. Han har strävat och arbetat utom hemmet för att kunna uppfostra mig. Kanske har han då ofta längtat efter mor och sin lilla flicka."

Läs hela uppsatsen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad