Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

1919 härjade den så kallade spanska sjukans andra våg i Stockholm. I stadsfullmäktige var alla överens om att drabbade familjer behövde få understöd. Under epidemins första våg hösten 1918 hade Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) distribuerat de 30 000 kronor staden anslagit, varför förslag väckts om att göra på samma sätt igen. Flera socialdemokrater invände mot detta av flera skäl och menade att en kommunal institution borde hantera saken istället. Här diskuteras således synen på välgörenhet kontra välfärd och frågan om privata utförare inom den offentliga sektorn. Vilka argument använder politikerna? Läs protokollet!

Aktiva i diskussionen är bland andra Bertha Wellin och Fredrik Ström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad