Text

Debatt om välgörenhetsförening eller kommunal institution ska fördela understöd till familjer drabbade av spanska sjukan 1919

1919 härjade den så kallade spanska sjukans andra våg i Stockholm. I stadsfullmäktige var alla överens om att drabbade familjer behövde få understöd. Under epidemins första våg hösten 1918 hade Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) distribuerat de 30 000 kronor staden anslagit, varför förslag väckts om att göra på samma sätt igen. Flera socialdemokrater invände mot detta av flera skäl och menade att en kommunal institution borde hantera saken istället. Här diskuteras således synen på välgörenhet kontra välfärd och frågan om privata utförare inom den offentliga sektorn. Vilka argument använder politikerna? Läs protokollet!

Aktiva i diskussionen är bland andra Bertha Wellin och Fredrik Ström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Akuta åtgärder vid Spanska sjukans andra våg debatteras i stadsfullmäktige 1919

Akuta åtgärder vid Spanska sjukans andra våg debatteras i stadsfullmäktige 1919

Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II

Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad /  utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad / utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

Föreningen För Välgörenhetens Ordnande, Stora Nygatan

Föreningen För Välgörenhetens Ordnande, Stora Nygatan

Föreningen för Välgörenhetens Ordnandes affär Stora Nygatan

Föreningen för Välgörenhetens Ordnandes affär Stora Nygatan

Hvad ondt har jag gjort? : redogörelse och försvar för 25 års arbete bland de fattiga

Hvad ondt har jag gjort? : redogörelse och försvar för 25 års arbete bland de fattiga

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Stora Nygatan, Föreningen För Välgörenhetens Ordnande

Stora Nygatan, Föreningen För Välgörenhetens Ordnande

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907