Text
Författare: Nya Elementarskolan. Stockholms stadsarkiv

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Nya elementarskolan var en förhållandevis modern skola. Stryk som uppfostringsmedel användes inte i första hand utan bara efter att eleven hade varnats och flyttats ned till s.k. stryk-klass. När eleven bättrat sig flyttades han upp från strykklassen igen, dock tidigast efter en vecka.

I listan över varningar till höger ser man vilka elever som varnats och om varningen hade skett offentligt eller enskilt.

Skolaga var tillåtet ända till 1958.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad