Text

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Nya elementarskolan var en förhållandevis modern skola. Stryk som uppfostringsmedel användes inte i första hand utan bara efter att eleven hade varnats och flyttats ned till s.k. stryk-klass. När eleven bättrat sig flyttades han upp från strykklassen igen, dock tidigast efter en vecka.

I listan över varningar till höger ser man vilka elever som varnats och om varningen hade skett offentligt eller enskilt.

Skolaga var tillåtet ända till 1958.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aga
Tema

Aga

Lär du dig bättre om du får lite stryk? Idag svarar vi nej på den frågan. Men fram till 1979 var det okej för föräldrar att uppfostra sina barn genom att slå dem. Aga var inte samm…

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Gå i skola eller arbeta - 1843

Gå i skola eller arbeta - 1843

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859