Text

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

För att underlätta samarbete mellan hem och skola lämnade klassföreståndaren information om eleven till föräldrar/målsman i en speciell bok, Meddelande till hemmet. Boken skulle tas med hem varje vecka för påskrift.

I början av boken står vilka skyldigheter eleverna hade  och vilka regler som gällde på skolan. Eleverna skulle t.ex. avhålla sig från vissa ”förlustelser” och ”njutningsmedel” som att besöka ”varitéer, biljarder, restauranger, schweizerier eller dylika ställen” utan förälder eller målsman.

Det fanns inte mycket utrymme för eleverna att påverka eller ifrågasätta skolans regler, utan det var bara att lyda.

”För sina lärare vise lärjunge aktning och ovillkorlig lydnad samt emottage fogligt och utan gensägelse deras föreskrifter, tilltal och bestraffningar.”

Till höger finns meddelandeboken för eleven Bertil Perman att läsa.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

GY Historiebruk i skoldebatten
Tema

GY Historiebruk i skoldebatten

När skolan börjar får elever vanligen med sig papper hem som berättar vilka regler som gäller på skolan. Så skedde även i början av 1900-talet - men hur såg reglerna ut då? Vad för…

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848