Text
Författare: Nya Elementarskolan. Stockholms stadsarkiv

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

För att underlätta samarbete mellan hem och skola lämnade klassföreståndaren information om eleven till föräldrar/målsman i en speciell bok, Meddelande till hemmet. Boken skulle tas med hem varje vecka för påskrift.

I början av boken står vilka skyldigheter eleverna hade  och vilka regler som gällde på skolan. Eleverna skulle t.ex. avhålla sig från vissa ”förlustelser” och ”njutningsmedel” som att besöka ”varitéer, biljarder, restauranger, schweizerier eller dylika ställen” utan förälder eller målsman.

Det fanns inte mycket utrymme för eleverna att påverka eller ifrågasätta skolans regler, utan det var bara att lyda.

”För sina lärare vise lärjunge aktning och ovillkorlig lydnad samt emottage fogligt och utan gensägelse deras föreskrifter, tilltal och bestraffningar.”

Till höger finns meddelandeboken för eleven Bertil Perman att läsa.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad