Text

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

I skolans anmärkningsböcker skrev läraren och ibland rektorn in anmärkningar för eleverna när de hade gjort något som inte var tillåtet i skolan.

 I Nya Elementarskolans anmärkningsbok 1889-1996 var de vanligaste anmärkningarna glömska, ouppmärksamhet, skratt och prat under lektionen, dålig läxläsning, slarv och olydnad.

 Det finns också lite mer beskrivande anmärkningar som att eleverna Gustafsson och Holmqvist ”Trots upprepad tillsägelse sträckt upp hela armen vid handuppräckning”, Harald Palm ”Af okynne ringt på dörrklockan vi utgåendet”, eleven Wretlind ”stuckit en kamrat med en stålpenna under lektionen” och Holmqvist ”kastat blyertspenna i golvet trots föregående varning”.

 I Nya Elementarskolan praktiserades en del nya idéer, bland annat skulle aga inte användas i onödan utan bara efter flera varningar och nedflyttning till så kallad strykklass. I anmärkningsboken kan man se vilka konsekvenser ett beteende kunde leda till, som för eleven Erik Tornberg vårterminen 1891 där rektorn skrivit i anmärkningsboken:

 ”Som Erik Tornberg i illasinnad avsikt berövat en kamrat hans lärobok och sedan endast med svårighet förmåtts att erkänna detta nedflyttas han tillsvidare i strykklass".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Aga
Tema

Aga

Lär du dig bättre om du får lite stryk? Idag svarar vi nej på den frågan. Men fram till 1979 var det okej för föräldrar att uppfostra sina barn genom att slå dem. Aga var inte samm…

En typisk stockholmare vid namn Conny

En typisk stockholmare vid namn Conny

Gå i skola eller arbeta - 1843

Gå i skola eller arbeta - 1843

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848