Text

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

I Skolordningens kapitel om ordning och tukt finns utförligt beskrivet hur skoldagen skulle läggas upp för att följa de stadgar som gällde. Här kan man också läsa om vilka uppgifter skolans ordningsmän hade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848