Text
Författare: Nya Elementarskolan. Stockholms stadsarkiv

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

I Skolordningens kapitel om ordning och tukt finns utförligt beskrivet hur skoldagen skulle läggas upp för att följa de stadgar som gällde. Här kan man också läsa om vilka uppgifter skolans ordningsmän hade.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad