Text
Författare: Nya Elementarskolan. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

I Nya Elementarskolans stadgar beskrivs skolans ändamål, vilka villkor som gällde för intagning av elever och för lärare och rektorer, hur läroplanen såg ut, hur samverkan med vårdnadshavare skulle ske samt vilka regler som gällde för ordning och tukt. 

Nya Elementarskolan var en för tiden modern skola, t.ex. skulle aga bara förekomma i undantagsfall och bara sedan eleven hade varnats och blivit nedflyttad i så kallad strykklass. I början av § 55 kan man läsa att

"Kroppslig aga må icke godtyckligt utdelas. Den användes endast då lärjunge ej genom mildare medel låter sig rätta. Fortfar lärjunge att var lat eller vanartig, så att lärarne anse strängare besraffning för honom vara nödig, erhålle han först i alla lärjungarnes närvaro varning, som äfven i hans anmärkningsbok antecknas."

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad