Text

Stadgar för Nya Elementarskolan 1856

I Nya Elementarskolans stadgar beskrivs skolans ändamål, vilka villkor som gällde för intagning av elever och för lärare och rektorer, hur läroplanen såg ut, hur samverkan med vårdnadshavare skulle ske samt vilka regler som gällde för ordning och tukt. 

Nya Elementarskolan var en för tiden modern skola, t.ex. skulle aga bara förekomma i undantagsfall och bara sedan eleven hade varnats och blivit nedflyttad i så kallad strykklass. I början av § 55 kan man läsa att

"Kroppslig aga må icke godtyckligt utdelas. Den användes endast då lärjunge ej genom mildare medel låter sig rätta. Fortfar lärjunge att var lat eller vanartig, så att lärarne anse strängare besraffning för honom vara nödig, erhålle han först i alla lärjungarnes närvaro varning, som äfven i hans anmärkningsbok antecknas."

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Anmärkningsbok från Nya Elementarskolan 1889-1896

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Meddelanden till hemmet – Nya Elementarskolan 1906

Regler och straff i skolan
Tema

Regler och straff i skolan

Det har alltid funnits regler för hur elever ska uppföra sig i skolan. Vad som har varit tillåtet eller förbjudet har sett olika ut under olika tider. Vissa av reglerna har också s…

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Skolordning för Nya Elementarskolan 1854

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan - anmärkningsbok från Nya Elementarskolan1859

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848

Stryk i skolan – ”warningar för Stryk-klassen” Nya Elementarskolan 1848