Text

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

1898 lämnar fullmäktigeledamoten Carl Axel Söderlund in en motion med förslag om att alla stadsfullmäktiges sammanträden ska nedtecknas med stenografi och sedan förmedlas till trycket. Det vill säga att allt som sägs under de politiska debatterna ska bli tillgängligt för intresserade medborgare, och för eftervärlden. I utlåtandet kan du läsa:

  1. Söderlunds motion med argument för nedteckning av debatterna
  2. Drätselnämndens skrivelse med argument mot nedteckning av debatterna
  3. Beredningsutskottets resonemang och detaljförslag på hur protokollförandet skulle kunna ordnas

 

Från och med hösten 1899 finns stenograferade protokoll från debatterna i stadsfullmäktige. På Stockholmskällan kan du här ta del av ett antal sådana debattprotokoll.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl Axel Söderlund. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1888-1892 och 1894-1910

Carl Axel Söderlund. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1888-1892 och 1894-1910

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Debatt om fri läkarvård för poliser - stadsfullmäktige 1912

Debatt om fri läkarvård för poliser - stadsfullmäktige 1912

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Debatt om olika semesterlängd för kvinnliga och manliga kommunalanställda i stadsfullmäktige 20 mars 1911

Debatt om olika semesterlängd för kvinnliga och manliga kommunalanställda i stadsfullmäktige 20 mars 1911

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901

Förslag om läroanstalt för sinnesslöa barn - debatt i stadsfullmäktige 1901