Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

1898 lämnar fullmäktigeledamoten Carl Axel Söderlund in en motion med förslag om att alla stadsfullmäktiges sammanträden ska nedtecknas med stenografi och sedan förmedlas till trycket. Det vill säga att allt som sägs under de politiska debatterna ska bli tillgängligt för intresserade medborgare, och för eftervärlden. I utlåtandet kan du läsa:

  1. Söderlunds motion med argument för nedteckning av debatterna
  2. Drätselnämndens skrivelse med argument mot nedteckning av debatterna
  3. Beredningsutskottets resonemang och detaljförslag på hur protokollförandet skulle kunna ordnas

 

Från och med hösten 1899 finns stenograferade protokoll från debatterna i stadsfullmäktige. På Stockholmskällan kan du här ta del av ett antal sådana debattprotokoll.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad