Text

Debatt om hundar i stadsfullmäktige 3 februari 1908

Den 3 februari är frågan om vad som bör göras med alla kringlöpande hundar uppe till debatt i stadsfullmäktige. Hur hög ska hundskatten vara? Behöver vi särskild personal för att fånga in de mest "ouppfostrade hundindividerna"? Ska hundar få gå lösa? Ska de få vara inne i butiker och restauranger? Ja, det är några av frågorna som behandlas i debattprotokollet.

I beslutsprotokollet kan du se vad som bestämdes under dagen.

I debatten refereras till olika paragrafer i ett utlåtande, men man förstår ofta av sammanhanget vilka frågor som diskuteras.

Exempel på inlägg: Herr Hernlund vill ha bort hundarna från restaurangerna:

”Under diskussionen i hundfrågan har af olyckliga samhällsmedlemmar som måste äta hvarje dag på restaurant, framhållits det obehag, som man på flera ställen nödgas vidkännas därigenom, att åtskilliga hundar komma och taga närmare kännedom om hvad de vid borden sittande hafva framför sig.”

Förutom Hugo Hernlund deltog Karl Herlitz, Georg von Rosen, Karl Warburg, Gustaf Harald Lundbergh, Karl Birger Lundström, Emil Hammarlund, Karl Oskar Medin, herr Buhre, herr Sjögren, herr Höglund och stadsfullmäktiges vice ordförande Johan Östberg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

"Förnyad Kungörelse, Angående hundars innehållande och afstängande från gatorne" 1755

Carl Hugo Hernlund. Ledamot av stadsfullmäktige 1889-1903 och 1905-1911

Carl Hugo Hernlund. Ledamot av stadsfullmäktige 1889-1903 och 1905-1911

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Journal över upptagna hundar 1904

Journal över upptagna hundar 1904

Kungsgatan 18, Kungshallen. Monica Wedholm med sin prisbelönta pudel Silvo, vid Svenska pudelklubbens utställning

Kungsgatan 18, Kungshallen. Monica Wedholm med sin prisbelönta pudel Silvo, vid Svenska pudelklubbens utställning

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Kungörelse. Ehuru Öfver-ståthållare-embetet, med anledning af inkommen anmälan, att vattuskräck bland hundkreaturen härstedes utbrutit,...

Skarpnäcks sportfält: Hundkapplöpning

Skarpnäcks sportfält: Hundkapplöpning

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, rörande i akt tagande af nödige försigtighetsmått, i anseende til gångbar sjukdom hos hundarne. Gifwen Stockholm den 5 november 1799.