Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om fri läkarvård för poliser - stadsfullmäktige 1912

Sommaren 1912 blir det liv i luckan när stockholmspolisernas löneförmåner diskuteras i stadsfullmäktige. Enligt det förslag som beredningsutskottet tagit fram ska poliskårens medlemmar få fri vård av stadens distriktsläkare. Hälsovårdsnämnden har i en skrivelse berättat om den mängd uppgifter och det stora ansvar som redan åligger distriktsläkare.

Debatten kom således att handla om läkarnas arbetsbelastning men även om andra saker. Läkaren Karolina Widerström lyfter till exempel frågan om huruvida fri vård överhuvudtaget är något eftersträvansvärt, något även Ivan Bratt starkt ifrågasätter. Kan det rent av vara skadligt? Under debatten råder också en viss förvirring över om läkarna ska få betalt för det extra arbetet. 

Namnen på de som yttrade sig i debatten hittar du nedan bland nyckelorden.

Vid den här tiden höll stadsfullmäktige sina möten i Börshuset, som har fastighetsbeteckningen Rådstugan 1.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad