Text

Debatt om särskild personskatt för utlänningar under första världskriget - stadsfullmäktige 1917

Under första världskriget kom några tusen utländska flyktingar till Stockholm. Högermannen Jonas Folcker menade i en motion att gästfriheten blivit ”allt för långt driven” och att staden måste hitta effektivare sätt att beskatta de nyanlända, särskilt under rådande kristid. Stockholms stadsfullmäktige borde därför i en skrivelse till regeringen pressa på för ny lagstiftning. Folcker föreslog konkret en särskild personskatt för alla utlänningar som vistades i Stockholm.

Beredningsutskottet yrkade i sitt utlåtande på avslag av motionen med motiveringen att regering och riksdag ändå var i färd med att utreda frågan.

Den 19 mars 1917 när frågan tas upp i stadsfullmäktige blir det ändå debatt. Bland annat förtydligar Folcker hur den särskilda personskatten ska kunna tas ut: Om utlänningar förses med en bok, ett slags tillståndsbevis, som måste stämplas av polisen varje vecka, så kan de vid varje sådant stämplingstillfälle betala en personskatt på 5 kronor. Folcker får mothugg av socialdemokraten Erik Palmstierna. Läs hela det stenograferade debattprotokollet här.

Under debatten kom Folcker med ett nytt yrkande, vilket man omröstade och fattade beslut om. Beslutsprotokollet läser du här.

I debatten deltog även herrarna Wickman och Lundström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anonym brevskrivare missnöjd med ryska och finska byggnadsarbetare

Anonym brevskrivare missnöjd med ryska och finska byggnadsarbetare

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Debatt om understöd till de som drabbats av mobiliseringen efter första världskrigets utbrott - stadsfullmäktige 1914

Debatt om understöd till de som drabbats av mobiliseringen efter första världskrigets utbrott - stadsfullmäktige 1914

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Förslag om att debatterna i stadsfullmäktige ska stenograferas och tryckas 1898

Jonas Fredrik Folcker. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1915-1919 och 1921-1927

Jonas Fredrik Folcker. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1915-1919 och 1921-1927

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Motion om personbeskattning av utlänningar som kommit till Sverige efter krigsutbrottet - stadsfullmäktige 1917

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918