Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Carl Axel Söderlund. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1888-1892 och 1894-1910

Född å Dalfors järnbruk i Ore församling i Dalarne 1843 22/10 Utbildade sig i yrket och var byggmästare och ingenjör vid åtskilliga såg-, kvarn- och järnvägsbyggnader 1861-69. Byggde Iggesunds såg- och järnverk 1870-72. Överingenjör och förvaltare vid Skönviks trävaruaktiebolag 1873 -79. Ledamot av Västernorrlands läns landsting 1878-79. Innehavare av trävaruaffär i Stockholm 1880-84. Idkat husbyggnadsverksamhet i Stockholm från 1885. Stadsfullmäktige 1888-92 och 1894-1910. Ledamot af kommunala omorganisationskommittén 1905-09. Ledamot av triangelmätningsnämnden från 1906.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 130.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad