Text
Författare: Grankvist, Mårten (1879-?). Stockholms stadsarkiv

Motion om lönetillägg för familjeförsörjare i stadens tjänst - stadsfullmäktige 1930

Mårten GrankvistMårten Grankvist, invald för De borgerliga i Stockholms stadsfullmäktige, oroar sig i den här motionen för de sjunkande födelsetalen och ”kvinnornas allt mer och mer pockande krav på »lika lön för lika arbete» utan hänsyn till männens genom försörjningsplikt i regel större ekonomiska bördor”. Oroväckande är också enligt Grankvist den undersökning som visar att 45 % av de gifta kvinnor som är yrkesarbetande är barnlösa. Han föreslår därför att de män som är familjeförsörjare och anställda av Stockholms stad ska få extra lönetillägg och gratifikationer.

Vilka argument använder Mårten Grankvist för att driva sin tes? Läs motionen!

Fotografi av A. Mårten Grankvist ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 135.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad