Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

1911 hade Stockholm förärats värdskapet för den sjätte kongressen för The International Women Suffrage Alliance. Som arrangör skulle Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt stå. Då Landsföreningen tyckte att det låg i Stockholms stads intresse att "värdigt sörja för sina utländska gästers mottagande" ansökte man om ett stöd på 3000 kronor.

Beredningsutskottet yrkade på avslag men när frågan togs upp i Stadsfullmäktige blev det en livlig debatt som slutade med att staden beviljade anslaget. Med det var dock inte ärendet avklarat - inte mindre än tre besvär - d. v. s. formella protester - skickades in till Överståthållareämbetet för handläggning.

I debatten den 17 oktober deltog bland andra Valfrid Palmgren, Karl Warburg, Carl Lindhagen och Gertrud Månsson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad