Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

Den 17 december var Frälsningsarméns räddningshem uppe till debatt för andra gången år 1900. Efter att ha fått avslag på en ansökan om årligt anslag till räddningshemmet beslöt Frälsningsarmén att skicka in en ny ansökan om ett engångsanslag motsvarande lokalkostnaden under ett år.

Debatten, som du kan följa i det stenograferade protokollet, kom att handla om huruvida Frälsningsarmén var en organisation som lämpade sig för kommunalt stöd, huruvida kvinnorna som fanns på hemmet var berättigade till fattigvårdsunderstöd och vad som borde göras för att "rädda" dessa kvinnor till ett bättre liv.

Vilket beslut som fattades går att läsa i beslutsprotokollet här.

I debatten deltog Sixten von Friesen, Viktor Ramstedt, Erik Vilhelm Wretlind, Ludvig Ferdinand af Klintberg, Hans Fredrik Sundström och Per From.

Här kan du läsa hur stadsfullmäktige utredde och debatterade Frälsningsarméns tidigare ansöken samma år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad