Text

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

Den 17 december var Frälsningsarméns räddningshem uppe till debatt för andra gången år 1900. Efter att ha fått avslag på en ansökan om årligt anslag till räddningshemmet beslöt Frälsningsarmén att skicka in en ny ansökan om ett engångsanslag motsvarande lokalkostnaden under ett år.

Debatten, som du kan följa i det stenograferade protokollet, kom att handla om huruvida Frälsningsarmén var en organisation som lämpade sig för kommunalt stöd, huruvida kvinnorna som fanns på hemmet var berättigade till fattigvårdsunderstöd och vad som borde göras för att "rädda" dessa kvinnor till ett bättre liv.

Vilket beslut som fattades går att läsa i beslutsprotokollet här.

I debatten deltog Sixten von Friesen, Viktor Ramstedt, Erik Vilhelm Wretlind, Ludvig Ferdinand af Klintberg, Hans Fredrik Sundström och Per From.

Här kan du läsa hur stadsfullmäktige utredde och debatterade Frälsningsarméns tidigare ansöken samma år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 7 maj 1900 - stadsfullmäktige

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 7 maj 1900 - stadsfullmäktige

Erik Wilhelm Wretlind. Ledamot av stadsfullmäktige 1900-1905

Erik Wilhelm Wretlind. Ledamot av stadsfullmäktige 1900-1905

Frälsningsarméns midnattsmission

Frälsningsarméns midnattsmission

Frälsningsarméns räddningshem

Frälsningsarméns räddningshem

Julmat åt 5 000 fattiga

Julmat åt 5 000 fattiga

Ludvig Ferdinand af Klintberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1894-1906

Ludvig Ferdinand af Klintberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1894-1906

Per From. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1898-1903

Per From. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1898-1903

Reinhold Viktor Ramstedt. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1895-1909

Reinhold Viktor Ramstedt. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1895-1909

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Utlåtande över begäran om anslag till Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Utlåtande över begäran om anslag till Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor