Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 7 maj 1900 - stadsfullmäktige

När Frälsningsarmén ansökte om ett årligt anslag till sitt räddningshem yrkade stadsfullmäktiges beredningsutskott på avslag i ett utlåtande du kan läsa här. När saken kom upp i stadsfullmäktige ansåg Erik Wilhelm Wretlind med flerar att Frälsningsarmén trots allt borde få anslaget. Därför blev det en debatt vars protokoll du kan läsa här.

Wretlind, som tyckte att fattigvårdsinspektörens undersökning av räddningshemmets verksamhet var undermålig, har själv genomfört en mer noggrann studie, en studie som han redogör för från debattstolen. Debatten kom till stor del att handla om huruvida det var lämpligt att ge kommunala anslag till en religiös organisation som Frälsningsarmén. Vilket beslut fullmäktige fattade i frågan kan du läsa här.

Andra ledamoter som deltog i debatten: Ludvig Ferdinand af Klintberg, Viktor Ramstedt och cykelpionjären Per From. 

Frälsningsarméns räddningshem låg på Grevturegatan 60 i fastigheten Rådjuret 13. De hade också ett på Luntmakaregatan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad