Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ludvig Ferdinand af Klintberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1894-1906

F. i Fasterna förs. af Stockh. län. 1833 19/3. Stud. i Uppsala 53; kansli ex. 55 och kameralex. 56. Kammarskrifvare i civilstatens pensionsinrättning 59. kanslist 65. revisor 74-06 och en tid t. f. öfverkommissarie därst. Notarie i Stockh. stads brandförsäkr.·kontor 83- 94 och led. i dess öfverstyrelse fr. 95. Stadsfullm. 94- 06. R. N. O.; R. V. O. + i Stockholm 1908 4/1.

Porträtt och biografi hämtad ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 151.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad