Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Per From. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1898-1903

F. i Söderala förs. i Gäfleb. län 1856 22/5. Studer. vid Tekn. skolan i Stockholm 76-79 och praktiserade samtidigt vid Bolinders mek. verkstad. Företog 79-83 en studieresa till Amerika och startade efter hemkomsten den första velocipedfabriken i Sverige. Efter affärens ombildning till aktiebolag 03 dess verkst. direktör. StadsfuIlm. 98-03.

Porträtt och biografi hämtad ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 161.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad