Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Erik Wilhelm Wretlind. Ledamot av stadsfullmäktige 1900-1905

F. i Nyköping 1838 17/12. Stud. i Uppsala 57; med. licentiat i Stockholm 66. med. doktor 67. Förest. för ett medicinskt.gymnastiskt institut i Göteborg 67-78. Bitr. lärare vid Göteborgs barnmorskeundervisn. anstalt 76-85. Bitr. badläkare i Marstrand 10 somrar under åren 63-75. Brunns· och badläkare vid Djursätra hälsobrunn 69-01. Praktis. läkare i Göteborg och fr. 87 i Stockholm. Grundade och utgaf till sin död tidskrifterna Hälsovännen fr. 86 och Jordemodern fr. 88. Red. för läkaretidskriften Eira 82-97. L. R. 2 K. 85-90. Stadsfullm. 00-05. + 1905 31/7.

Porträtt och biografi hämtad ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 168.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad