Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande över begäran om anslag till Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Sommaren 1900 fick Frälsningsarmén avslag av stadsfullmäktige när de ansökte om ett årligt anslag till sitt räddningshem, här och här kan du läsa mer om det. Mot den bakgrunden beslöt sig Frälsningsarmén för att ansöka om ett engångsanslag motsvarande den årliga kostnaden för räddningshemmets lokal på Grevturegatan 60.

I det här utlåtandet från stadsfullmäktiges beredningsutskott kan du läsa:

  • Ansökan, skriven av Célestine Oliphant, ledare för Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige
  • Fattigvårdsinspektörens utlåtande över ansökan (vilken består av en rad argument mot beviljan av ansökan)
  • Drätselnämndens korta kommentar

Samt slutligen vilket beslut som beredningsutskottet rekommenderar att stadsfullmäktige ska fatta.

Hur stadsfullmäktige debatterade och beslutade i frågan kan du läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad