Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Reinhold Viktor Ramstedt. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1895-1909

F. i Stockholm 1854 21 / 11 , son af n:o 71 (fadern satt också i fullmäktige). Mogenh. ex. 72. Stud. i Upps. 74. Öfvertog 85 faderns klädeshandel. Ordf. i Sveriges allm. handelsförening fr. 03 och i Stockh. Borgarskolas undervisningsråd fr. 12. L. R. 2 K. 94-96. Suppl. i riksgäldskontorets styrelse 96-04. Riksgäldsfullm. 04-06. Stadsfullm. 95-09. Suppl. i drätselnämndens l :sta afdeln. 98-01. Led. af fattigvårdsnämnden 99-07. Led. af folkskoleöfverstyrelsen 04-05. R. N. O.; R. V. O.

Porträtt och biografi hämtad ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 156.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad