Film & rörlig bild

Julmat åt 5 000 fattiga

Den här journalfilmen är från 1915 och första världskriget har pågått i två år. Till följd av kriget blir det allt svårare att få mat. I affärerna står hyllorna tomma och det är ransonering på snart sagt allt.

Filmen ni ser här skildrar hur Frälsningsarmén hjälper fattiga i Stockholm julen 1915. På en gata någonstans i Stockholm samlas pengar in i en gryta med texten "Håll grytan kokande! Frälsningsarméns julbespisning för fattiga".

Senare får vi se hur frälsningsarméns hjälparbetare packar maten och hur den delas ut till fattiga. Filmen är cirka 4 minuter lång och stum.

I en scen får vi se de behövande köa utanför Frälsningsarméns lokaler vid S:t Göransgatan 31 (senare nr 61, huset tillhör fastigheten Hantverkaren 18) på Kungsholmen. Där höll Stockholms 6:e kår i Frälsningsarmén till, såväl 1915 som år 2013.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

En grupp från Frälsningsarmén sjunger samt spelar dragspel och mandolin på gatan

En grupp från Frälsningsarmén sjunger samt spelar dragspel och mandolin på gatan

Frälsningsarméns julinsamling vid Slussplan. Ur Gerh. Magnussons album 1901-1921

Frälsningsarméns julinsamling vid Slussplan. Ur Gerh. Magnussons album 1901-1921

Ransoneringen - när maten inte räcker
Tema

Ransoneringen - när maten inte räcker

Vad gör vi när maten tar slut? Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi blir ändå påverkade av andra krig i världen. Under både första och andra världskriget räckte inte maten t…

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll