Foto

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Född i Hökhuvuds församling i Stockholms län 18471211.

Student i Uppsala 1865. Fil. dr 1877. Rektor vid Stockholms realläroverk 1880-1891. Statsrevisor 1892. Bankofullmäktig från 1893. Ordförande i Svenska stadsförbundet från 1908. Stadsfullmäktig från 1887.

Han bodde 1890 på Hornsgatan 10 (fastigheten Överkikaren 7).

[Sixten Gabriel von Friesen avgick från stadsfullmäktige 19150621 och dog i Stockholm 19211201. Information från stadsfullmäktiges jubileumsbok 1913-1938.]

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

Debatt om Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor 17 december 1900 - stadsfullmäktige

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt söker anslag till den internationella kongressen

Porträtt av Sixten Gabriel von Friesen, politiker, skol- och kommunalman

Porträtt av Sixten Gabriel von Friesen, politiker, skol- och kommunalman