Text

Debatt och beslut om stadens biltrafikregler 1907

1907 fanns 420 personbilar registrerade i staden och det var hög tid att styra upp trafikreglerna. Här kan ni följa beslutsprocessen i stadsfullmäktige:

I det här fallet är det Överståthållareämbetet som står för beslutsunderlag. De har utrett t. x. vilka gator man bör ha en maxfart på 6 km/h. ÖÄ har även låtit testa broarnas bärighet för att kunna sätta upp regler om fordons maxvikt.

Beslutsunderlaget lämnades över till beredningsutskottet som i sitt utlåtande kom med ett par ändringsförslag, bland annat la de till några gator som borde ha maxfart 6 km/h.

Den 22 april debatteras saken i fullmäktige - här protesterar bland annat Gustaf Nilson mot den föreslagna maxlängden för automobiler på 6m medan herr Pegelow tycker att ett par gator onödigtvis fått för låg hastighetsgräns. Slutligen fattar man ett beslut om reglerna, vad som slutligen kom att gälla kan du läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

Anders Gustaf Nilson. Ledamot av stadsfullmäktige 1892-1908

Anders Gustaf Nilson. Ledamot av stadsfullmäktige 1892-1908

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Henrik Gustaf Olof Enell. Ledamot av stadsfullmäktige 1900-1912

Henrik Gustaf Olof Enell. Ledamot av stadsfullmäktige 1900-1912

Motorfordon 1900-2003

Motorfordon 1900-2003

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Prins Eugen i sin Oldsmobile

Prins Eugen i sin Oldsmobile

Registrerade bilar, bussar och motorcyklar 1905-2003

Registrerade bilar, bussar och motorcyklar 1905-2003