"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

Svenska Dagbladet pratar med hr Adolf Östberg, sekreterare i Svenska Automobilklubben, om moderniteten som stavas automobil 1904.

Utdrag från intervjun: ”Det torde vara på tiden, förklarade hr Östberg, att stockholmarna börjar tänka på, att deras stad håller på att utvecklas till en storstad. Det idylliska lugnet på våra gator har snart försvunnit. Under det tiotal år, jag här i Stockholm åkt velociped och motor, har jag märkt, i hvilken häpnadsväckande fart körtrafiken ökats. Stockholmarna blifva nödsakade att följa med utvecklingen och lära sig se upp.” 

Hela intervjun/texten går att läsa om du klickar på bilden ovan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad