"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904.
Text

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

Svenska Dagbladet pratar med hr Adolf Östberg, sekreterare i Svenska Automobilklubben, om moderniteten som stavas automobil 1904.

Utdrag från intervjun: ”Det torde vara på tiden, förklarade hr Östberg, att stockholmarna börjar tänka på, att deras stad håller på att utvecklas till en storstad. Det idylliska lugnet på våra gator har snart försvunnit. Under det tiotal år, jag här i Stockholm åkt velociped och motor, har jag märkt, i hvilken häpnadsväckande fart körtrafiken ökats. Stockholmarna blifva nödsakade att följa med utvecklingen och lära sig se upp.” 

Hela intervjun/texten går att läsa om du klickar på bilden ovan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Debatt och beslut om stadens biltrafikregler 1907

Debatt och beslut om stadens biltrafikregler 1907

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Postverket följer med sin tid och skaffar en automobil 1903

Postverket följer med sin tid och skaffar en automobil 1903

Prins Eugen i sin Oldsmobile

Prins Eugen i sin Oldsmobile