Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Motorfordon 1900-2003

Statistik. 1905 ägde stockholmarna 177 personbilar. Antalet motorfordon har sedan vuxit mycket kraftigt under perioden. 2003 fanns 324 000 registrerade personbilar i Stockholm. Det finns tre tydliga hack i kurvan. Under andra världskriget 1939-45 var det få motorfordon. Senare men inte lika kraftiga vågdalar inträffade kring 1974 och 1994. Alla registrerade motorfordon är inte i trafik. Vid årsskiftet 2004/2005 fanns 279 000 personbilar i trafik i Stockholms stad och 754 000 i Stockholms län. Det motsvarar 364 personbilar i trafik per tusen invånare i Stockholms stad. Stockholm är en av de kommuner i Sverige som har minst antal inregistrerade personbilar per invånare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad