Polisrapport om fartdåren Forslund 1900 .
Text

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Den 26 maj 1900 åkte bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund fast för fortkörning med sin automobil på Strandvägen.

Fem dagar senare dömdes Forslund vid Polisdomstolen till 10 kronors böter för "öfverdådig framfart".

I och med detta skrev Forslund in sig i den svenska bilismens historia, då han blev den första personen i landet som både greps och dömdes för fortkörning.

Polisens rapport om ”fartdåren” Forslund går att läsa i original ovan eller i renskrivet format nedan:

"Konstapeln nr. 304 Carlsson har rapporterat att bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund, som bor i huset no 26 Nybrohamnen och är anställd hos velocipedaktiebolaget Frykberg i huset no 1. Birger jarlsgatan, fredagen den 18 dennes deles kl. 1/2 11 tiden e.m. med en automobildroska hvari förutom Forslund som var förare, befann sig två åkande färdades å Strandvägens norra körbana från Djurgårdsbron till Nybroplan, och dels k. 12:30 samma natt samma väg tillbaka till troligen Banérgatan, å hvilken han svängde in vid båda tillfällena framdrifvande autmobilen i den starkaste fart så att annan deraf kunde skadas, och utan det ringaste bry sig konstapelns vid båda tillfällena till Forslund gifvna tillrop att ej köra så fort."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

"Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse och förbud, emot häftigt och öfwerdådigt körande och ridande inom staden" 1796

"Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse och förbud, emot häftigt och öfwerdådigt körande och ridande inom staden" 1796

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Debatt och beslut om stadens biltrafikregler 1907

Debatt och beslut om stadens biltrafikregler 1907

GY Källkritik på Slussen
Tema

GY Källkritik på Slussen

Hur såg Stockholm ut förr? Är målningar, kartor och foton sanna? Använd olika källmaterial för att ta reda på hur området vid Slussen såg ut för ungefär 100 år sedan.

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…