Polisrapport om fartdåren Forslund 1900 .
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Den 26 maj 1900 åkte bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund fast för fortkörning med sin automobil på Strandvägen.

Fem dagar senare dömdes Forslund vid Polisdomstolen till 10 kronors böter för "öfverdådig framfart".

I och med detta skrev Forslund in sig i den svenska bilismens historia, då han blev den första personen i landet som både greps och dömdes för fortkörning.

Polisens rapport om ”fartdåren” Forslund går att läsa i original ovan eller i renskrivet format nedan:

"Konstapeln nr. 304 Carlsson har rapporterat att bokhållaren Carl Oscar Henning Forslund, som bor i huset no 26 Nybrohamnen och är anställd hos velocipedaktiebolaget Frykberg i huset no 1. Birger jarlsgatan, fredagen den 18 dennes deles kl. 1/2 11 tiden e.m. med en automobildroska hvari förutom Forslund som var förare, befann sig två åkande färdades å Strandvägens norra körbana från Djurgårdsbron till Nybroplan, och dels k. 12:30 samma natt samma väg tillbaka till troligen Banérgatan, å hvilken han svängde in vid båda tillfällena framdrifvande autmobilen i den starkaste fart så att annan deraf kunde skadas, och utan det ringaste bry sig konstapelns vid båda tillfällena till Forslund gifvna tillrop att ej köra så fort."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad