Text

Döpelsebevis (och intyg om barnets äkthet)

På Stockholms barnbördshus föddes många barn vars föräldrar angavs som okända på dopbeviset. Sedan 1778 fanns i Sverige en lag som gav kvinnan rätt att vara anonym vid förlossningen. Lagen tillkom för att skydda barnens liv och kallades barnamordsplakatet. Lagen gällde med vissa ändringar ram till 1917 då rätten att föda anonymt försvann.

I en del fall gifte sig föräldrarna senare och erkände barnen i efterhand. Detta antecknades då i kyrkoarkiven och på barnets döpelsebevis.

I detta fall är det gossebarnet Frans Teodor, född den 18 november 1865 som blir erkänd som "äkta" barn i augusti 1868.

Texten lyder:

Framsidan:
Uti Provisoriska Barnbördshuset
i Stockholm är kvinnan N:o 240 i sängen N:o 16 förlöst den 18 november 1865 (sextifem)
från en lefwande gosse-Barn, som i Dopet kallades Frans Theodor

Barnets namn och Döpelse den 30 s.m.
intygar
Föräldrarna äro: okända

Baksidan:
Detta Döpelse-bewis skall alltid åtfölja barnet och sorgfälligt förvaras för att kunna upp(...)
då det fordras, det wördige Presterskapet och andre Wederbörande till rättelse om barnets ålder och Döpelse.

Undertecknad, numera äkta makar, erkänna härmed omskrivna gossebarn Frans Teodor såsom vårt gemensamma  barn, och tillägga det alla ett äkta barns lagliga rättigheter, hvilket vi anhålla, måtte för framtida efterrrättning varda i provisoriska Barnbörds husets Dopbok antecknad. Stockholm den 4 augusti 1868.

J.P. Andersson
Maria Christina Andersson, född Nordin

Barn som föddes utanför äktenskapet saknade fram till år 1970 samma rättigheter som barn vars föräldrar var gifta.  I 1734 års lag definierades ett barn som föddes utanför äktenskapet och utan trolovning eller äktenskapslöfte som oäkta. Utomäktenskapliga barn saknade arvsrätt fram till 1866, då de fick ärva efter modern. Först 1970 infördes full arvsrätt efter fadern. Vid mitten av 1800-talet föddes en tiondel av alla barn i Sverige utanför äktenskapet och saknade alltså grundläggande medborgerliga rättigheter i det samhälle de föddes till.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, februari-juni

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, juli-december

1865 års födelse- och dopbok från Provisoriska (Södra) Barnbördshuset, juli-december

Barnamordsplakatet

Barnamordsplakatet

Barnsängsfebern tog många liv

Barnsängsfebern tog många liv

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Brev från N J Berlin, å Direktionens för Allmänna Barnbördshusets vägnar, till Stockholms stads Sundhetsnämnd

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Död- och begravningsbok för Södra barnbördshuset 1896

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Dödbok för Provisoriska barnbördshuset 1865, mars-dec (from 1881 Södra barnbördshuset)

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus

Södra Barnbördshuset i Maria sjukhus