Porträtt av och text om Salomon August Andrée.
Foto

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Född i Gränna 18541018.

Praktiserande ingenjör 1874-80. Deltog i svenska expeditionen till Spetsbergen 1882-83. Överingenjör vid tekniska avdelningen i Patentbyrån 1885. Överingenjör och ledamot i Patent- och registeringsverket 1895. Företog ballongfärd till Spetsbergen 11 juli 1897, varifrån han ej återkommit (detta skrevs 1913 och kvarlevorna efter expeditionsmedlemmarna återfanns inte förrän 1930 på Vitön). Stadsfullmäktig 1891-94.

Död i oktober 1897.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 137.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Handlingar till frågan om försök att sysselsätta arbetslöse med anläggande af subways i stadens gator" 1892/93

"Handlingar till frågan om försök att sysselsätta arbetslöse med anläggande af subways i stadens gator" 1892/93

Andrée-expeditionen hittas på Vitön

Andrée-expeditionen hittas på Vitön

Andréexpeditionen förbereds

Andréexpeditionen förbereds

Ballongplanscher till Andréexpeditionen

Ballongplanscher till Andréexpeditionen

Duvpost från Andréexpeditionen

Duvpost från Andréexpeditionen

Flaggfot och beslag till Andréexpeditionen

Flaggfot och beslag till Andréexpeditionen

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Gravbrevet för Andrées polarexpedition

Gravbrevet för Andrées polarexpedition

Kokspis till Andréexpeditionen

Kokspis till Andréexpeditionen

Lättare än luften / Lars Westberg

Lättare än luften / Lars Westberg

Salomon August Andrées bouppteckning

Salomon August Andrées bouppteckning

Tältpinnar till Andréexpeditionen

Tältpinnar till Andréexpeditionen

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Vaxdockor på Svenska Panoptikon

Vaxdockor på Svenska Panoptikon