Porträtt av och text om Salomon August Andrée.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Född i Gränna 18541018.

Praktiserande ingenjör 1874-80. Deltog i svenska expeditionen till Spetsbergen 1882-83. Överingenjör vid tekniska avdelningen i Patentbyrån 1885. Överingenjör och ledamot i Patent- och registeringsverket 1895. Företog ballongfärd till Spetsbergen 11 juli 1897, varifrån han ej återkommit (detta skrevs 1913 och kvarlevorna efter expeditionsmedlemmarna återfanns inte förrän 1930 på Vitön). Stadsfullmäktig 1891-94.

Död i oktober 1897.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 137.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad