Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Hösten 1892 inkom Salomon August Andrée med en motion om sänkt arbetstid för stadens arbetare. Med anledning av detta startade beredningsutskottet en stor utredning av hälsotilståndet och arbetstiden i stadens olika verksamheter.

Utredningen publicerades i två så kallade bihang, vilket man vanligen kallade stadsfullmäktiges beslutsunderlag. Här kan du läsa utredningen: bihang 4 och bihang 32. Sedan kan du se läsa beredningsutskottets utlåtande med förslag på vilket beslut som stadsfullmäktige bör fatta i frågan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad