Foto

Vaxdockor på Svenska Panoptikon

Vaxkabinettet Svenska Panoptikon låg på Kungsträdgårdsgatan 18. Här visas fem scener ur boken Wägvisare genom Svenska Panoptikon från 1894. 1. Karl XV och hans män 2. Kejsar Wilhelm I på sin dödssäng 3. Luftseglaren Kapten Rolla 4. Överingenjör S. Andrée 5. Kvinnomördaren Deeming

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En avfotograferad scen från vaxkabinettet Svenska Panoptikon vid Kungsträdgårdsgatan 18: "På maskeraden, en mördare överraskas av ett par gendarmer"

En avfotograferad scen från vaxkabinettet Svenska Panoptikon vid Kungsträdgårdsgatan 18: "På maskeraden, en mördare överraskas av ett par gendarmer"

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Orientaliska irrgång-salongen, nya panoptikon, Eden-salongen. 18B Hamngatan 18B 1 Tr. upp Stockholm

Orientaliska irrgång-salongen, nya panoptikon, Eden-salongen. 18B Hamngatan 18B 1 Tr. upp Stockholm

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Sigge Wülffs dödsmask

Sigge Wülffs dödsmask

Vägvisare genom Svenska Panoptikon. Stockholm. 18 Kungsträdgårdsgatan 18. 14:de årgången

Vägvisare genom Svenska Panoptikon. Stockholm. 18 Kungsträdgårdsgatan 18. 14:de årgången