Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vaxdockor på Svenska Panoptikon

Vaxkabinettet Svenska Panoptikon låg på Kungsträdgårdsgatan 18. Här visas fem scener ur boken Wägvisare genom Svenska Panoptikon från 1894. 1. Karl XV och hans män 2. Kejsar Wilhelm I på sin dödssäng 3. Luftseglaren Kapten Rolla 4. Överingenjör S. Andrée 5. Kvinnomördaren Deeming

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad