Brev från Salomon August Andrée till Generalstabens litografiska anstalt angående ballongplanscher till polarexpeditionen 1897
Text
Författare: Andrée, Salomon August (1854-1897). Stockholms stadsarkiv

Ballongplanscher till Andréexpeditionen

I detta brev skriver överingenjören Salomon August Andrée till Generalstabens litografiska anstalt om märkning av ballongplanscher inför polarexpeditionen 1897.

Den 11 juli 1897 ger sig Andrée tillsammans med vetenskapsmannen och fotografen Nils Strindberg samt ingenjören Knut Frænkel på en expedition. Målet är att med hjälp av en vätgasballong bli de första som når Nordpolen, som då fortfarande var oupptäckt. Expeditionen utgick från Danskön i Svalbard. Färden mot Nordpolen skulle dock misslyckas och ballongen nödlandade ute på polarisen. Efter en cirka tre månader lång vandring över isen når expeditionsmedlemmarna Vitön i Svalbard, där de skulle avlida.

Expeditionen var planerad att avgå redan sommaren innan. Därför är brevet daterat till våren 1896.

Brevet avskrivet:

Till unvikande af hvarje missförstånd ber jag att härmed få skriftligen meddela, att å de 1000 ballonplanscherna, som - för dansk räkning - senast beställdes, ej skall finnas någon text på baksidan, enär texten skall tryckas i Danmark. Samtliga 1000 exemplar torde sändas till Grefve F. Taube Kungl. utrikes departem.

med utm högaktning

S. A. Andrée.

d. 9.2.96

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad