"Handlingar till frågan om försök att sysselsätta arbetslöse med anläggande af subways i stadens gator" 1892/93
Text

"Handlingar till frågan om försök att sysselsätta arbetslöse med anläggande af subways i stadens gator" 1892/93

Vad göra med Stockholms arbetslösa? Sätt dom på att bygga "subways". Förslaget är Salomon August Andrées, den blivande upptäcktsresaren, som 1891-94 satt i Stockholms stadsfullmäktige.

"Den är af vigt ifrån ekonomisk synpunkt, emedan ingen eller en olämplig användning af för handen varande arbetskrafter innebär en stor ekonomisk förlust för kommunen, och den är af vigt ifrån moralisk synpunkt, emedan arbetslösheten medför brist och nöd och därigenom ökar frestelsen till felsteg och lagöfverträdelser."

Med "subways" menade Andrée inte tunnelbanor för kollektivtrafik utan "s.k. subways, d.v.s. underjordiska hvalfgångar, sträckande sig under stadens gator och så rymliga, att de kunna i sig upptaga hufvudmassen af de rörledningar och kablar, som eljet måste hafva plats i stadens gator, samt medgifva lätt tillträde till de ledningar, som komma att blifva dit införda."

Andrées motion, som går att läsa här, antogs inte av kommunen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Förslag om inskränkning i arbetstiden för arbetare i stadens tjänst - Salomon August Andrée 1892

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Stadshuset. Andréeplaketten i arkaden

Stadshuset. Andréeplaketten i arkaden

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893

Utlåtande och utredningar med anledning av Andrées motion om sänkt arbetstid 1893